12.06.2018 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında Bodrum Ticaret Odasında verilecek olan Lejyoner eğitimi ve eğitime katılabilmek için yapılması gereken hususlar

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazıda; konaklama tesislerinde bulundurulması zorunlu Legionella sorumlu personeli için   12.06.2018 tarihinde 09.00-16.00 saatleri arasında Bodrum Ticaret Odasında eğitim verileceği ve konaklama tesislerince eğitim alacak personel için Ziraat Bankası Muğla Şubesi, TR 03 0001 0002 0135 7706 3750 01 IBAN numarasına 160.-TL (yüzaltmış TL) nın yatırılması  ve http://www.muglasm.gov.tr:4813/ adresinden de başvurunun yapılması gerektiği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak, Bodrum Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden alınan yazı için tıklayınız