Madalyon Travel And Shipping Agency nin İşletme belgesinin iptali

“Madalyon Travel And Shipping Agency ” nin İşletme belgesinin  iptaline  ilişkin  bir üst birliğimiz olan Türofed aracılığıyla , Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nden alınan yazı için tıklayınız.