top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

07.01.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220107-8.htm


2 görüntüleme0 yorum
bottom of page