top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

2634s.Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi Hakkında Önemli Duyuru

Güncelleme tarihi: 23 Ara 2021

28.07.2021 tarih ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7334 sayılı Kanunla değişik 5. Ve 11. Maddesinde: “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte ilgili idaresinden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile faaliyette bulunan ve turizm işletme belgesi bulunmayan konaklama tesislerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde Bakanlığa başvurmaları halinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi verilir. Aynı süre içerisinde turizm işletmesi belgesi alan konaklama tesislerinin basit konaklama turizm işletmesi belgesi alması zorunlu değildir.

Birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde basit konaklama turizm işletmesi belgesi almak için başvuruda bulunmayan konaklama tesisleri faaliyette bulunamaz. Bu tesislerin, işyeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça yapılan bildirim üzerine yetkili idare tarafından bir ay içinde iptal edilir ve faaliyetlerine son verilir.” Hükmü amirdir.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından derneğimize iletilen yazıda, söz konusu 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ve Basit Konaklama Tesisleri ile Müstakil Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında belgelendirme işlemlerinin Valiliğimizce (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü) yürütülecek olduğu, Basit Konaklama Tesisi Turizm İşletmesi belgesi başvurularının Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Bodrum Turizm Danışma Bürosu tarafından alınmaya başlandığı bildirilmektedir. Anılan Kanun kapsamında son başvuru tarihi 27.07.2022 olduğundan, işletmelerimizin mağdur olmaması ve turizm sezonunda sıkışıklık yaşanmaması adına başvuruların ekli dilekçe ve evraklar ile bir an önce yapılmasında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Derneğimize iletilen resmi yazı, başvuru dilekçesi ve başvuru evrakları listesi ekte sunulmaktadır.


İlgili Yönetmelik için tıklayınız

Başvuru için gerekli belgelere ve dilekçeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


İlgili üyelerimize duyurulur.

163 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page