top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ YENİDEN DEĞERLEME ORANI HAK.

217 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereği, geçici vergiye esas kazançların tespitinde, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.


213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’ inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.


Bu kapsamda, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 30.09.2022 61 sayılı KVK Sirküleri ile 2022 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 92,93 (yüzde doksan iki virgül doksan üç) olarak belirlenmiştir.


Değerleme işlemleri ise geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yapılmakta olup konuya ilişkin bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


Üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.


Saygılarımızla,

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page