top of page
  • BODER

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Süre

“3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31.12.2024 Tarihine Kadar Uzatılması” hakkında 6583 sayılı Cumhurbaşkanı kararı 21.12.2022 tarih ve 32050 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

KDV Kanunu’nun geçici 39/1 maddesi gereğince;

Sanayi Sicil Belgesi sahibi KDV mükelleflerine; münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri,

Ayrıca;


  • Teknoloji geliştirme bölgesinde,

  • İhtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

  • Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

  • Araştırma laboratuvarlarında,


Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2022 tarihine kadar KDV’den müstesnadır.

Bu bağlamda; Resmi Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Karar ile Kanunda yer alan istisna süresi 31.12.2024 tarihine uzatılmıştır.

0 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Değerli Üyemiz, Enerji piyasalarındaki hareketlilik göz önünde bulundurularak, avantaj ve fiyat çeşitliliği sunulabilmesi adına, BODER olarak Ekvator Enerji Firması ile görüşülmüştür. Ekvator Enerji

bottom of page