top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

7349 Sayılı Kanunla Getirilen Değişikliklere İlişkin 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğine ilişkin

17.12.2021 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” ile 2022 yılında uygulanacak günlük asgari ücret 166,80 TL, aylık brüt asgari ücret ise 5.004 TL olarak belirlenmiş,


25 Aralık 2021 tarihli sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’ üncü maddesinde yapılan değişiklik sonucu, asgari ücrete bağlı olarak ücret gelirlerinden yapılacak vergi istisnaları konusunda 01.01.2022 tarihinden geçerli olmak üzere düzenlemeler yapılmış,


27 Ocak 2022 tarihli Resmî Gazetede; 7349 sayılı Kanunla getirilen değişikliklere ilişkin 319 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.


Yukarıdaki konularla ilgili olarak, Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin hazırlamış olduğu ve bir üst birliğimiz olan Türofed tarafından gönderilen bilgilendirme metni ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır.


RSM-ARKAN ERGİN SİRKÜLER 2022-21 (1)
.pdf
Download PDF • 212KB

8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page