top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

e-ARŞİV-FATURA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

2022 yılının tamamlanmasıyla 01.01.2023 itibariyle işletmelerin uyması gereken düzenlemeler ve uygulamalar Resmi Gazete’de yayınlanarak düzenlenmeler yürürlüğe girecektir. Bu sebeple üyelerimizin dikkat edeceği önemli konular aşağıda özetlenmiş olup, Odamız tarafından üyelerimizin dikkatine ve bilgisine sunulmuştur.

e-ARŞİV-FATURA GEÇİŞ ZORUNLULUĞU

Vergi Usul Kanunu 509 No'lu Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No'lu Tebliğ kapsamında 2023 yılında e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu aşağıdaki gibidir:

  • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

  • Gerek kendi internet siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,

  • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,

  • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,

  • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,

1 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL'yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2022 yılı için 2.000 TL'yi aşması halinde, faturaların kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Özel Entegratörler aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi zorunludur.

Gerek kendi siteleri gerekse de aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde, diğer her türlü elektronik ortamda mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri, brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundalar.

2023 yılı Geçiş Takvimi


Mükellef Grubu

Sektör bağımsız mükellefler

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 4 MİLYON TL (2021 hesap dönemleri için)

Uygulama e-Defter

Zorunlu Geçiş Tarihi 01.01.2023

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 3 MİLYON TL (2022 ve müteakip hesap dönemleri için)

Uygulama e-Fatura, e-Arşiv Fatura

01.07.2023 veya ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başından itibaren

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 10 MİLYON TL ve ÜZERİ (2022 ve müteakip hesap dönemleri için)

Uygulama e-İrsaliye


Mükellef Grubu

e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükellefler (Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenler)

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 1 MİLYON TL ve ÜZERİ (2020 veya 2021 hesap dönemi için)

Uygulama e-Defter

Zorunlu Geçiş Tarihi 1.1.2023

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 500 BİN TL ve ÜZERİ

(2022 veya müteakip hesap dönemleri için)

Uygulama e-Fatura, e-Arşiv Fatura

Zorunlu Geçiş Tarihi 01.7.2023 veya ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başından itibaren


Mükellef Grubu

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 1 MİLYON TL ve ÜZERİ (2020 veya 2021 hesap dönemleri için)

Uygulama e-Defter

Zorunlu Geçiş Tarihi 01.01.2023

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı 500 BİN TL ve ÜZERİ

(2022 veya müteakip hesap dönemleri için)

Uygulama e-Fatura, e-Arşiv Fatura

01.7.2023 veya ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başından itibaren


Mükellef Grubu

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı Ciro sınırlaması olmaksızın 22.01.2022 tarihi itibarıyla kapsam dahilinde olanlar

Uygulama e-Defter

Zorunlu Geçiş Tarihi 01.01.2023

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) sınırı Tebliğin yayım tarihinden sonra faaliyete başlayanlar

Uygulama e-Defter

e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren


17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu aşağıdaki linke ulaşabilirsiniz. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3e77b651-14a1-4484-85ab-9da64d9b418d

Комментарии


bottom of page