top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Güneş Enerjisine ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarının 4.Bölge Destek

"Güneş Enerjisine ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Yatırımlarının 4. Bölge Desteklerinden Yararlanılması"na ilişkin bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.


Son dönemde dünya genelinde yaşanan olumsuz gelişmeler sonucunda enerji kaynaklarının önemi ve ekonomik değeri oldukça artmıştır. Bu bağlamda 24.02.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar“ ile; • “Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları faiz/kâr payı desteği sağlanmaksızın, 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlandırılır.” Hükmü getirilmiştir. Yatırım teşvik mevzuatında yapılan değişiklik ile;

  • "Güneş enerjisinden elektrik üretimi yatırımlarında; modernizasyon niteliğindeki yatırımlar, 240 KW altı kapasitedeki (çatı dâhil) yatırımlar." yatırım teşvik belgesi dolayısıyla yatırım teşviklerinden yararlanamamaktadır. Dolayısıyla, 240 KW ve üzerindeki güneş enerjisi elektrik üretimi yatırımları yatırım teşviklerinden yararlanabilecektir.

  • Fabrika çatı, tarım arazileri veya ahırların üzerine yapılacak Güneş Enerjisi Elektrik üretimi yatırımları için bölgesel yatırım teşvik belgesi alınabilmektedir.

• Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmesi asgari yatırım tutarı şartının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tutar 1 ile 2. bölge illeri için 3 milyon TL, 3, 4, 5 ile 6. bölgelerde yer alan iller için 1,5 milyon TL’dir. Bu kapsamda düzenlenecek teşvik belgelerinde yer alacak devlet destekleri aşağıdaki gibidir;YATIRIM TEŞVİK BELGESİBÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARITEŞVİK BÖLGELERİ4. BÖLGE 5. BÖLGE6. BÖLGEKDV MuafiyetiVar VarVarGümrük MuafiyetiVar VarVarVergi İndirimi (%)30 4050SGK İşveren Prim Muafiyeti6 yıl 7 yıl10 yılYatırım Yeri TahsisiVar VarVarGelir Vergisi Stopajı Desteği (Muhtasar)Yok YokVarSigorta Primi Desteği - Çalışan PayıYok YokVarYapı Harçları MuafiyetiVar VarVarEmlak Vergisi MuafiyetiVar VarVarDamga Vergisi MuafiyetiVar VarVarYukarıdaki desteklerden en önemli ikisi KDV istisnası ve vergi indirimidir. Yatırım kapsamındaki makine teçhizatın tamamı KDV istisnası ile alınabilecektir. Vergi indirimi desteği ile de yapılan yatırımın 1,2,3 ve 4. Bölgelerde %30’u, 5. Bölgede %40, 6. Bölgede ise %50’si kadar kurumlar vergisi indirim hakkı oluşacaktır. Örnek vermek gerekirse; İstanbul ilinde gerçekleşecek 10.000.000 TL’lik GES yatırımı 3.000.000 TL kadar kurumlar vergisi avantajı oluşturacaktır.


Tablodaki desteklere ek olarak; yatırıma istinaden imzalanacak sözleşmelerde damga vergisi istisnası ve belediyelerce alınacaklar harçlardan muaf olunacağını da belirtmek isteriz. Son olarak; yurtdışından temin edilecek güneş panellerinin, güneş enerjisi taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri, kanat, jeneratör ve türbinlerin teşvik belgesi kapsamında değerlendirmeye alınmayacağı hususunu hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Bilgilerinize sunulur.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page