top of page

KARŞILIKSIZ ÇEKLERDE BANKANIN SORUMLU OLDUĞU TUTAR 6.000 TL OLARAK BELİRLENDİ

28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TCMB Tebliği ile (Sayı: 2023/3), karşılığı bulunmayan her bir çek yaprağı için muhatap bankanın hamile ödemekle sorumlu olduğu tutar 3.600 TL’den 6.000 TL ’ye yükseltilmiştir. Bu değişikliğin ardından; muhatap banka, çeki süresinde ibraz eden hamile ibraz edilen her bir çek yaprağı için, A) Karşılığının hiç bulunmaması halinde; ✓ Çek bedeli 6.000 TL veya üzerinde ise 6.000 TL’yi, ✓ Çek bedeli 6.000 TL’nin altında ise çek bedeli tutarını B) Karşılığının kısmen bulunması halinde; ✓ Çek bedeli 6.000 TL veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı 6.000 TL’ye tamamlayacak bir tutarı, ✓ Çek bedeli 6.000 TL’nin üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak 6.000 TL’yi ödemekle yükümlü olacaktır. Tebliğ hükümleri, 31.01.2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Of RSM International

9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page