top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Kişisel Verilerin Korunma Kurumu Kurul Kararı

Sayın Üyemiz,   16.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Kişisel Verilerin Korunma Kurumu Kurul Kararı" ilişikte gönderilmektedir. Söz konusu kararda; yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, - Yıllık çalışan sayısının 50'den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, - Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumlularının,  Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirme süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bilgi edinilmesini rica ederiz. Saygılarımızla,

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu

BODER 2021-2024 Faaliyet Raporu sunumu aşağıdaki linke ulaşabilirsiniz. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:3e77b651-14a1-4484-85ab-9da64d9b418d

Commentaires


bottom of page