top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Tecil faizi oranı da yıllık %24 olarak belirlendi.

1.07.2022 tarih ve 31889 sayılı Resmî Gazete ‘de;

Amme Alacakları için uygulanan gecikme zammı oranının yeniden belirlenmesine ilişkin 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve Tecil Faizinin yeniden tespitine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (Seri: C Sıra No: 6) Tahsilat Genel Tebliği yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere aylık yüzde 1,6’dan %2,5'e çıkarıldı.

Öte yandan; kamu borcu için yapılan erteleme işlemlerinde hesaplanan ve daha önce yıllık yüzde 15 olarak uygulanan tecil faizi oranı da yıllık %24 olarak belirlendi. Buna göre, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık %24 oranında tecil faizi uygulanacaktır.


Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, 21.07.2022 tarihine kadar eski tecil faizi oranı (%15), bu tarihten sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise %24 tecil faizi oranı uygulanacaktır.


Konuya ilişkin bilgilendirme metni ekli dosyada bilgilerinize sunulmakta olup üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.


Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla.


  1. RSM Turkey Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Of RSM International
3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page