top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

Varlık Barışı Uygulaması

Değerli Üyemiz,


11.11.2020 tarih ve 7256 sayılı Kanun’la Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 93’ üncü madde ile yeni bir “Varlık Barışı Uygulaması” yürürlüğe konulmuştur. Bu yeni düzenlemede; önceki uygulamalardan farklı olarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışı varlıklar için herhangi bir vergi ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.


Kanun maddesinde, varlık barışından yararlanma süresi olarak 30.06.2021 tarihi belirtilmekle birlikte, Cumhurbaşkanı’na, süre bitim tarihlerinden itibaren her defasında altı ayı geçmeyen süreler hâlinde bir yıla kadar uzatma yetkisi verilmiştir.


Cumhurbaşkanı, kanun maddesinde belirtilen süre uzatımı yetkisini son kez kullanarak, 31.12.2021 tarih 31706 sayılı (6. Mükerrer) Resmî Gazete’ de yayımlanan 5058 sayılı Kararı ile "Varlık Barışı" kapsamındaki süreyi 30.06.2022 tarihine kadar uzatmıştır.


Dolayısıyla; Kanunun tanıdığı varlık barışı imkânından yararlanmak için son başvuru tarihi 30 Haziran 2022 olup, kapsama giren varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılamayacaktır.


Konu ile ilgili olarak, Arkan Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve bir üst birliğimiz olan Türofed tarafından gönderilen bilgilendirme metni ilişikte bilgilerinize sunulmaktadır.


Saygılarımızla,


BODER Ofis

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page