top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Güncelleme tarihi: 3 Ara 2022

_______________________________________________________

Teşvik Duyuru No: 2022/14

İstanbul 01.12.2022

________________________________________________________

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”

30.11.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar ile yapılan değişiklikler;

Kararın “Stratejik Yatırımlar” başlıklı 8inci maddesine eklenen fıkrayla; Endüstri

bölgelerinde gerçekleştirilecek asgari 3 milyar TL tutarındaki liman ve depolama

tesisi yatırmalarının stratejik yatırım olarak desteklenmesine imkân tanınmıştır.

Stratejik yatırımlar için gerekli olan 4 şart değerlendirilmeksizin teşvik belgesi

düzenleneceği ifade edilmiştir.

Kararın “Faiz veya Kar Payı Desteği” başlıklı 11inci maddesinin birinci fıkrasının

(f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu bent faiz desteği kısmındaki “Yatırım

Taahhütlü Avans Kredisi” ile ilgili olup aşağıda yer almaktadır.

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kaynaklı TL cinsinden “Yatırım Taahhütlü

Avans Kredisi” kapsamında; 8 inci maddenin birinci ve altıncı fıkraları ile 17 nci

maddenin birinci fıkrasında belirtilen yatırımlar için beş puanı, üçüncü fıkranın

ikinci cümlesinde belirtilen yatırımlar için Bakanlıkça ilan edilecek aracı kurumlar

tarafından sağlanan krediler kapsamında 5 inci ve 6 ncı bölgelerde yedi puanı,

diğer bölgelerde kendi bölgesinde geçerli olan puanı,”

Kararın “Öncelikli Yatırım Konuları” başlıklı 17nci maddesinin birinci fıkrasının ç

bendi değiştirilmiştir. Değişiklik ile Turizm merkezlerinde de yapılacak bölgesel

desteklerden yararlanabilecek yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınmıştır.

Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24üncü maddesinin

dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili fıkra aşağıda yer almakta olup,

yatırım tamamlama vizesinde turizm işletme belgesi sunamayan tesisleri

kapsamakta idi;

“(9) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak

üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm İşletme

belgesi İbraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma

ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin

genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page