top of page
  • Yazarın fotoğrafıBODER

KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Karar

29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak; bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı indirilirken, bazılarında artışa gidilmiştir.

Söz konusu karara ilişkin bilgilendirme metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Üyelerinize duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederiz.


29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Karar'da değişiklikler yapılarak; bazı teslim ve hizmetlerde KDV oranı indirilirken, bazılarında artışa gidilmiştir. Buna göre; KDV oranlarında değişiklik yapılan teslim ve hizmetler aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır. 1- Konut Teslimlerinde: a) 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında; ✓ Rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerlerde yapılan konutlar ile ✓ Riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %1, b) Yukarıdaki kapsama girmeyen konutların; ✓ Net alanının 150 m2’ye kadar olan kısmı için %8,✓ 150 m2 üzerinde kalan kısmı için %18,KDV oranı uygulanacaktır. Önceki düzenlemede, konutun net alanı 150 m2’yi aşıyorsa tamamına %18 KDV oranı uygulanıyordu.


Diğer taraftan; ✓ 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış konutlar, Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutlar bu değişiklikten önceki uygulamaya tabi olacaktır. 2- Arsa ve Arazi Teslimlerinde: Daha önce %18 oranı uygulanan arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 3- Özel Matrah Uygulanan İkinci El Otomobil Teslimlerinde: İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldıkları ve özel matrah uyguladıkları binek otomobillerinin tesliminde %1 yerine %18oranında KDV hesaplayacaktır. 4- Yat, Kotra ve Tekne Tesliminde: Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde daha önce %1 olan KDV oranı %18’e çıkarılmıştır. 5- Birinci Sınıf Lokantalar ile Konaklama Tesislerindeki Lokantalarda: Daha önce %18 KDV oranı uygulanan; ✓ Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerlerde, ✓ Üç yıldız ve üzeri otellerin, tatil köylerinin ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda, verilen yeme içme hizmetlerinde %8 KDV hesaplanacaktır. Ancak; verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 olan KDV oranı uygulanmaya devam edilecektir.


6- Hijyen Ürünlerinde, Çocuk Bezi, Hijyenik Havlu, Tampon ve Benzeri Hijyenik Mallarda: Daha önce %18 KDV oranı uygulanan; ✓ Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanların, ✓ Islak mendil tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil, kâğıt peçetelerin, ✓ Diş fırçası, diş macunu ve diş ipliklerinin ✓ Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyanın, tesliminde KDV oranı %8’e indirilmiştir. 7) Tıbbi Cihaz Tesliminde: Daha önce sadece belli GTİP numaralarındaki tıbbi eşyalar için uygulanan %8 KDV oranı, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan; ✓ “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve ✓ “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan tüm cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri için uygulanacaktır. 8- Tohumluk ve Fidan Tesliminde: Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır. Buna göre; daha önce buğday, arpa, mısır, çeltik, fasulye, yer fıstığı, ayçiçeği, soya, şeker pancarı, patates, pamuk, nohut, yonca, korunga, adi ve diğer fiğler, sorgum, sudan otu ve sorgum-sudan melezinin sertifikalı tohumlukları ile sertifikalı meyve fidanlarının tesliminde %1 oranı; Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tümü için uygulanacaktır.


9- Tarımda Kullanılan Makine ve Cihazlarda: Daha önce sadece süt sağma makinalarına uygulanan %8 KDV oranı;


Süt sağma makinaları ve sütçülükte kullanılan makina ve cihazlar, ✓ Süt soğutma tankları ✓ Yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazlar, için de uygulanacaktır.Değişen KDV oranları 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page